Translokera eller transformera?

När man behandlar en individ finns två sätt som man kan nå resultat på. Det ena är att transformera ett tillstånd. Det andra är att translokera. Vid det förstnämnda omvandlar man en dålig energi till en god. Vid det andra, vid translokering, förflyttar man bara besväret från ett ställe till ett annat.

Det kan vara inom samma individ eller till en närstående. Det är ett känt fenomen att energier smittar. En hund blir lik sin människa, människor som bor ihop och känner samhörighet synkar sina energier. Det gäller både goda och dåliga energier.

En biverkning är ett exempel på translokation. Du äter en värktablett för huvudvärken och får ont i magen. Den negativa energin har inte omformats utan bara flyttats. Energi kan inte förstöras bara omvandlas.

En behandling som bara syftar till att få bort ett besvär är till största del rent translokerande. De flesta medicinska systemen i världen faller under den här kategorin. Såväl skolmedicinska som alternativmedicinska. En spirituell behandling strävar efter att behålla energin inom kroppen men att omvandla den till en god och närande energi