Category Archives: Uncategorized

De patologiska motkrafterna

I allt som existerar finns enligt den antroposofiska teorin två strukturer som orsakar elände. Det är två aspekter av motkrafter. En luciferisk i ovandelen och en ahrimansk i nederdelen. De kallas motkrafter eftersom de motverkar det goda i världen. Dessa båda krafter är dock nödvändiga för existens, för liv. Det luciferiska i en levande kropp […]